O nas

Kdo smo

Združenje prodajnikov Slovenije smo prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki delujejo z namenom druženja, izmenjave izkušenj in strokovnih znanj s področja prodaje. Združenje razvija in podpira dejavnosti oseb, ki povečujejo vlogo prodaje v slovenskem poslovnem in družbenem okolju. S svojim delovanjem želimo omogočati razvoj znanj, izkušenj in medsebojnih povezovanj na področju prodaje. Smo prostor komunikacije in povezovanja vseh, ki se jih trženje dotika pri delu in življenju.

Kdo smo

Naša vizija

Vizija Združenja prodajnikov Slovenije je spodbujati odnose, ki vodijo ustvarjalce in deležnike trženja k inovativnem doseganju družbene rasti in ohranjanja etičnih vrednot v gospodarskem in širšem družbenem okolju.

Povezovanje

connecting

Razvoj

development

Strokovnost

expertise

Inovativnost

innovation