Certifikati

Zaradi kakovosti znanja lahko hitreje dosežemo zastavljene cilje, lažje premagujemo ovire in prehitimo  konkurenco, predvsem pa smo kos stanju, ki  v zadnjem času šibi gospodarstvo,

Certifikati so dokazila, da njihov imetnik obvlada prodajno znanje po sistemu prodaje PRO SALES in ga samostojno vpeljuje na trgu. PRO SALES standard temelji na enotnem učnem načrtu, enotnih izpitnih zahtevah, ki zagotavljajo skupen standard znanja.

Certifikat se pridobi z opravljenimi izpiti, ločeno za posamezne module. Možne so tri oblike certificiranja PRO SALES:

Certifikat ESKL Basic  je pisni dokument, s katerim  Združenje prodajnikov Slovenije potrjuje, da prejemnik certifikata obvlada osnove prodajnega znanja.

Certifikat ESKL Advanced je pisni dokument, s katerim  Združenje prodajnikov Slovenije potrjuje, da prejemnik certifikata obvlada napredno prodajno znanje.

Certifikat ESKL Specialist je pisni dokument, s katerim  Združenje prodajnikov Slovenije potrjuje, da prejemnik certifikata specialist prodajnega znanja.

Pridobljeni certifikati za podjetje pomenijo manj tveganja pri izbiri prodajnih kadrov in večje ter hitrejše možnosti za dobre prodajne rezultate. Tako delodoajalec ve s kolikšnim obsegom znanja zaposli prodajnika.

Z vidika prodajnika pa pridobljen certifikat pomeni dodatno praktično znanje in boljšo možnost zaposlitve ali napredovanja. Tako se prodajnik s certifikatom lahko izkaže, da za tem stoji znanje.